Budowanie domów to niezwykle ważne i odpowiedzialne zadanie. Jego istotność wynika z kilku rozmaitych przyczyn. Przede wszystkim, ważna jest jego wartość społeczna. Domy to schronienie dla rodzin, mieszkańców danego kraju czy miasta. Powinny być zatem stabilne i bezpieczne. Nawet w mentalności ludzi funkcjonuje przekonanie, że dom to azyl i miejsce, gdzie nasze poczucie bezpieczeństwa powinno być jak największe. Dobrze zbudowany dom, może takie poczucie bezpieczeństwa zapewnić. Po drugie, budowanie domów, to ważne zadanie z innego punktu widzenia. Daje pracę wielu ludziom, nakręca gospodarkę i stymuluje rozwój kraju, regionu czy miasta. Raz, że samo zatrudnienie ludzi jest już pozytywne dla gospodarki, a dwa, że zbudowane domy ktoś musi kupować. Żeby móc kupić dom musi wziąć kredyt, a to już drugi element stymulowania gospodarki. Budowanie domów, to też jeszcze jeden aspekt. Poza tym, że to wartość ekonomiczna, gospodarcza, że to również wartość emocjonalna, mentalna dla społeczeństwa, to jest jeszcze jeden element. Chodzi mianowicie o bezpieczeństwo fizyczne. Nie poczucie bezpieczeństwa jako stan ducha, ale bezpieczeństwo konstrukcji i wykonania budynku. To szczególny aspekt ważności budowania domów. Będąc w domu ludzie często tracą czujność, wyciszają swoje napięcie i ostrożność, nie są wyczuleni na zagrożenie. Jeżeli więc domy będą budowane niestarannie, niedbale, mogą bardzo poważnie zagrozić swoim mieszkańcom i narazić ich na utratę życia i zdrowia. Odpowiedzialność zaś za to, zawsze ponosi jakiś człowiek. Pod tym względem więc budowanie domów to zadanie nie tylko ważne, ale również bardzo odpowiedzialne.