Na przestrzeni kolejnych wieków dochodziło do bardzo poważnych zmian w poszczególnych dziedzinach życia. Rewolucja obyczajowa, postęp technologiczny oraz coraz wyższy poziom życia oraz coraz większa świadomość tego, iż można realizować swoje marzenia, miały bardzo duży wpływ na to, jak dziś wygląda nasze życie. To dzięki temu, że uświadomiliśmy sobie, iż możemy realizować swoje marzenie, że możemy rozwijać swoje pasje, zainteresowania, a osiągnięcia nauki możemy wykorzystać do własnych celów, nasze życie w tak dużym stopniu różni się od tego, jakie prowadzili ludzie, jeszcze przed kilkoma wiekami. Taka sytuacja nie pozostała bez wpływu także na budownictwo. Podobnie jak wszelkie inne branże, także i tu musiało dojść do poważnych zmian. W efekcie możemy dziś nie tylko pracować, ale także mieszkać w wysokich wieżowcach, określanych mianem drapaczy chmur. Możliwe stało się stawianie trwałych budynków na podmokłych terenach oraz w wielu innych miejscach, w których budowa domu, zwykle była uważana za niemożliwą. Pozostaje tylko pytanie czy zyskaliśmy na tych przemianach, czy jest wręcz odwrotnie. Z całą pewnością zyskaliśmy wiele, ale także nie brakuje opinii, że bardzo wiele straciliśmy. Przede wszystkim zapominamy często o tym, że dom to nie budynki, a ludzie, którzy go tworzą, a niektóre z pomysłów, jakie chcemy zrealizować podczas budowy domu, mogą się okazać dla nas bardzo niebezpieczne.